PODPROGRAM 2021 PLUS

Caritas Diecezji Bydgoskiej  rozpoczęła program żywnościowy, który będzie trwał od kwietnia do 30  września 2023r

 Jest to  Podprogram 2021 PLUS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc żywnościową otrzymać będą  mogły osoby oraz rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i  1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymają artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe , mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze między innymi:

 1. olej rzepakowy 2,0 l
 2. cukier biały 2,0 kg
 3. mleko UHT 2,0 l
 4. makaron jajeczny świderki  2,0 kg
 5. szynka wieprzowa mielona 0.9 kg
 6. powidła śliwkowe 0,30 kg

Zestaw produktów w Podprogramie 2021 obejmował artykuły w ilości ok. 9,20  kg.

W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej przekraczała limit wynikający z podziału alokacji określonych w wytycznych, wówczas dopuszczało się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby nie więcej niż do 80 % jego całkowitej ilości.

Działania Podprogramu 2021 Plus realizowane są w ramach:
Podprogramu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020

współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2021 PLUS - sprawozdanie

Caritas Diecezji Bydgoskiej  30 września 2023r kończy Podprogram 2021 PLUS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościową otrzymały  osoby oraz rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej , np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz  uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i  1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały  artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe , mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze między innymi:

 1. olej rzepakowy 2,0 l
 2. cukier biały 2,0 kg
 3. mleko UHT 2,0 l
 4. makaron jajeczny świderki  2,0 kg
 5. szynka wieprzowa mielona 0.9 kg
 6. powidła śliwkowe 0,30 kg

Zestaw produktów w Podprogramie 2021 PLUS obejmował artykuły w ilości ok. 9,20  kg.

W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej przekraczała limit wynikający z podziału alokacji określonych w wytycznych, wówczas dopuszczano się zmniejszenia zestawu rocznego dla 1 osoby nie więcej niż do 80 % jego całkowitej ilości.

W ramach realizacji Podprogramu 2021 PLUS :

 • zaangażowanych było 24 Organizacje Partnerskie Lokalne:
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
 5. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie ‘’Judym’’ w Kołaczkowie.
 6. Fundacja Wielka Rodzina z Bydgoszczy.
 7. Parafia p.w. Św. Rocha w Złotowie.
 8. Parafia p.w. Św. NMP Różańcowej w Wysokiej.
 9. Parafia p.w. Św. Józefa z Sitna.
 10. Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa z Szubina.
 11. Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli z Szubina.
 12. Parafia p.w. Św. Wita z Słupów.
 13. Parafia p.w. Św. Rafała Kalinowskiego z Murowańca.
 14. Parafia p.w. Św. Przemienienia Pańskiego we Władysławowie.
 15. Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z Bydgoszczy.
 16. Parafia p.w. Św. Wojciecha w Bydgoszczy.
 17. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bydgoszczy.
 18. Parafia p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej z Bydgoszczy.
 19. Parafia p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza z Bydgoszczy.
 20. Centrum Pomocy Św. Brata Alberta z Bydgoszczy.
 21. Centrum Pomocy Betlejem z Bydgoszczy.
 22. Bazylika p.w. Św. Wincentego a Paulo z Bydgoszczy.
 23. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Gniewkowa.
 24. Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie.
 • żywność odebrało 10 000 osóbpotrzebujących
 • artykuły spożywcze otrzymano na kwotę 596 279,83 zł
 • wydano 16686 paczek oraz 8 650 posiłów,
 • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących  35 warsztatów o tematyce:

– ‘’Edukacja żywieniowa w praktyce./Niemarnowanie żywności ‘’w Parafii Św. Wojciecha w Bydgoszczy

– ‘’Zasady prawidłowego żywienia osób w wieku starszym w aspekcie profilaktyki nadwagi i otyłości’’ w Parafii NSPJ oraz w Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Bydgoszczy

– ‘’Jak zarządzać budżetem domowym’’ w Parafii NSPJ, MGOPS Gniewkowo oraz Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej a także w Parafii Św. Apostolów Piotra i Pawła.

 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego żywienia, sposobu niemarnowania żywności. 

 Były prowadzone w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych lub zdalnych  przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, edukacji oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym a także  zapobieganiem marnowaniu żywności. 

Organizowaliśmy również wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mającej na celu wyłączenie społeczne jak:

– Pielgrzymkę Caritas

– Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę.

W związku z wejściem  w życie ustawy z 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. Z 2022r., poz.583) zostali oni zakwalifikowani do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ  w ilości 371 osób na zasadach przewidzianych dla odbiorców końcowych PO PŻ zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS, t.j.

– przez właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej

– bezpośrednio przez organizację  partnerską. 

 

PODPROGRAM 2021

Caritas Diecezji Bydgoskiej w  grudniu 2021r  rozpoczęła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakończyła w październiku 2022r.

Program ten przeznaczony był dla obywateli Polski jak i obywateli Ukrainy.

Współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościową otrzymały osoby oraz rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i  1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe , mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze między innymi:

 1. groszek z marchewką 3,20 kg
 2. koncentrat pomidorowy 1,12 kg
 3. powidła śliwkowe 1,50 kg
 4. makaron jajeczny świderki 4,50 kg
 5. mleko UHT 5 l
 6. szynkę drobiową 1,80
 7. szynkę wieprzową mieloną 1,20 kg
 8. filet z makreli w oleju 0,85 kg
 9. cukier biały 1,00 kg
 10. olej rzepakowy 1,00 l

Zestaw produktów w Podprogramie 2021 obejmował artykuły w ilości ok. 21,17 kg na osobę.

W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej przekraczała limit wynikający z podziału alokacji określonych w wytycznych, wówczas dopuszczało się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby nie więcej niż do 80 % jego całkowitej ilości. 

Wartość otrzymanych artykułów żywnościowych przez OPR opiewa na kwotę 1 164 203,26zł.

Paczek wydano ogółem: 33 314 szt.

W ramach realizacji Podprogramu 2021:

 • zaangażowane były 23Organizacje Partnerskie Lokalne
 • żywność odebrało 10 000 osóbpotrzebujących
 • w ramach działań ze środków towarzyszących przeprowadzone zostały warsztaty dla uczestników podprogramu.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego żywienia, sposobu niemarnowania żywności lub zabezpieczenia się przed zakażeniem COVID-19.

Realizowane były   w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych lub zdalnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki, edukacji oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym, a także  zapobieganiem marnowaniu żywności.

W obecnym Podprogramie 2021 zostało zrealizowanych 59 warsztatów o tematyce:

* Jak przeciwdziałać COVID-19.

* Sposoby na niemarnowanie żywności oraz wdrażanie ich w życie.

* Zasady zdrowego odżywiania się, a nawyki żywieniowe.

* Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu z zastosowaniem produktów FEAD-u.

* Samouczek językowy-podstawowe zwroty ukraińsko-polskie. Pomoc psychologiczna.

W związku z wejściem  w życie ustawy z 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. Z 2022r., poz.583) byli  oni  kwalifikowani w ilości 883 osób do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ na zasadach przewidzianych dla odbiorców końcowych PO PŻ zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, t.j.

– przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej

– bezpośrednio przez organizację  partnerską.

Również poza warsztatami przeprowadzono działania na rzecz włączenia społecznego uczestników programu, w którym uczestniczyło 340 osób.

W podprogramie tym uczestniczyły Ośrodki Pomocy Lokalnej jak:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
 5. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie ‘’Judym’’ w Kołaczkowie.
 6. Fundacja Wielka Rodzina z Bydgoszczy.
 7. Parafia p.w. Św. Rocha w Złotowie.
 8. Parafia p.w. Św. NMP Różańcowej w Wysokiej.
 9. Parafia p.w. Św. Józefa z Sitna.
 10. Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa z Szubina.
 11. Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli z Szubina.
 12. Parafia p.w. Św. Wita z Słupów.
 13. Parafia p.w. Św. Rafała Kalinowskiego z Murowańca.
 14. Parafia p.w. Św. Przemienienia Pańskiego we Władysławowie.
 15. Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z Bydgoszczy.
 16. Parafia p.w. Św. Wojciecha w Bydgoszczy.
 17. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Bydgoszczy.
 18. Parafia p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej z Bydgoszczy.
 19. Parafia p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza z Bydgoszczy.
 20. Centrum Pomocy Św. Brata Alberta z Bydgoszczy.
 21. Centrum Pomocy Betlejem z Bydgoszczy.
 22. Bazylika p.w. Św. Wincentego a Paulo z Bydgoszczy.
 23. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Gniewkowa.
Skip to content