PROGRAM STYPENDIALNY SKRZYDŁA

SKRZYDŁA to ogólnopolski program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. „Skrzydła” łączą w sobie cechy programu stypendialnego i akcji związanej z adopcją na odległość. Głównym celem jest nawiązanie długofalowej współpracy z darczyńcami, aby zapewnić kompleksową pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem.
Darczyńcy regularnie wpłacają zadeklarowaną kwotę pieniędzy (wpłaty mogą być dokonywane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub jednorazowe), a Caritas diecezjalna, za pośrednictwem koordynatorów szkolnych (pedagogów, wychowawców oraz katechetów i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas), stara się zaspokoić bieżące potrzeby dzieci.
Współpraca z koordynatorami szkolnymi, którzy odpowiedzialni są za prawidłowość dokonywanych zakupów, daje pewność, że zgromadzone pieniądze wydatkowane są na wspomaganie rozwoju dziecka objętego programem.

Obecnie program „Skrzydła”, dzięki hojności naszych ofiarodawców, oferuje wsparcie w wysokości 1500 zł, rozdysponowanych zgodnie z potrzebami dziecka w okresie 10 miesięcy (tj. w trakcie trwania roku szkolnego). W jego ramach zaspakajane są podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka w szkole (odzież, obiady szkolne, przybory szkolne, podręczniki, lektury, dojazdy do szkoły, wyjścia klasowe, wycieczki szkolne, itp.).

Po zakończeniu każdej edycji programu, darczyńcy otrzymują informację zwrotną o konkretnym dziecku, które otrzymało pomoc dzięki jego darowiznom oraz szczegółowe rozliczenie finansowe.

Dzięki „Skrzydłom”, Caritas Diecezji Bydgoskiej wspomogła dotychczas 120 dzieci.

Wszelkie wpłaty na dzieci włączone do naszego programu, można dokonywać na konto naszej Caritas z dopiskiem: „Skarbonka Skrzydeł”.

Caritas Diecezji Bydgoskiej
ul. Cienista 2
85-819 Bydgoszcz
BNP PARIBAS Nr:
70 1600 1185 0004 0807 2566 7001


Diecezjalny koordynator programu:
Agnieszka Jodko
tel. +48 724 560 015
e-mail: caritas@caritas.bydgoszcz.pl

Skip to content