Wolontariat

ZAPRASZAMY NOWYCH WOLONTARIUSZY

Caritas Diecezji Bydgoskiej podejmuje nowe wyzwania, rozszerza się liczba i zasięg podejmowanych działań. Podejmowanie nowych zadań nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy, którzy wspierają naszą Caritas na wszystkich płaszczyznach jej działalności (wolontariat akcyjny i wolontariat stały).

Wolontariusze pomagają dzieciom w rodzinach zastępczych :  pracują z dziećmi w wieku szkolnym. Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, udzielają korepetycji z języków obcych, przedmiotów humanistycznych i ścisłych organizują im czas wolny, uczą jego efektywnego wykorzystania, prowadzą zajęcia tematyczne.

Wolontariusze w Centrum Pomocy „Betlejem”  pomagają w organizowaniu pomocy doraźnej, są niezastąpieni przy wydawaniu posiłków, segregowaniu odzieży. Zajmują się również utrzymaniem porządku i czystości w placówce.

Wolontariusze Specjaliści  to osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Udzielają porad specjalistycznych z zakresu prawa i psychologii. Ich rola dla podopiecznych Caritas jest ogromna z uwagi na wysokie koszty, jakie trzeba ponieść, aby móc z takiej porady skorzystać.

Wolontariusze w Domu Jana Pawła II  zajmują się bezpośrednią opieką nad chorymi i starszymi kapłanami; zajmują się pielęgnacją i rehabilitacją.

Wolontariusze zawodowi posiadają zawód lub uprawnienia, którymi wspierają Caritas w pracy. Są to: kierowcy, fotograficy, elektrycy, hydraulicy, stolarze, pomoc kuchenna, załadunku i rozładunku towarów itd 

Wolontariusze wspierający  to osoby, które robią zakupy chorym, samotnym, gotują im obiady, pomagają w codziennych zajęciach itp.

Wolontariusze w stadninie koni „Pod Aniołami” pomagają w obsłudze koni, przy hipoterapii oraz pracach stajennych

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży możemy organizować dzięki  kadrze opiekuńczo – wychowawczej, która zajmuje się dziećmi spędzającymi wakacje i ferie zimowe organizowane przez naszą Caritas . 

Wolontariusze akcyjni, pomagają w realizacji konkretnych akcji, sprzedają świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pakują Chlebki Miłości, biorą udział w zbiórkach żywności, przygotowują paczki świąteczne dla potrzebujących itp.

Wolontariusze Parafialnych Zespołach Charytatywnych, którzy angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym, samotnym na terenie swoich parafii. Dzięki nim dzieła Caritas są realizowane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest różnoraka pomoc

Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas  to nauczyciele, którzy tworzą tą formację w swoich szkołach i podjęli zadania opiekuna koła oraz dzieci i młodzież, którzy działając w Szkolnych Kołach Caritas aktywnie włączają się w dzieła Caritas, angażując się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Osoby chętne by zostać wolontariuszami prosimy o wypełnienie Ankiety ( link do Ankiety)i przesłanie jej do s. Aleksandra Mikołajczak na e-mail: wolontariat.bydgoszcz@caritas.pl

Kontakt w sprawie wolontariatu: s. Aleksandra Mikołajczak tel. 724 560 004

lub e-mail: wolontariat.bydgoszcz@caritas.pl

Skip to content