Hipoterapia - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w ORK Caritas X

Caritas Diecezji Bydgoskiej rozpoczyna projekt pt. „ Hipoterapia – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rekreacji Konnej Caritas X”.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych metodą hipoterapii dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż.) niepełnosprawnych. Zajęcia poprzedzone przygotowaniami i rekrutacją uczestników (kwiecień 2023 r.) prowadzone będą przez 5 dni w tygodniu w okresie 04.2023 r. do 31.03.2024 r. na terenie Ośrodka Rekreacji Konnej w Myślęcinku przez specjalistów hipoterapeutów. Planujemy objąć działaniami 39 osób niepełnosprawnych. Każdy z beneficjentów skorzysta z 20 półgodzinnych sesji hipoterapeutycznych.

Beneficjenci ostateczni to dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do 18 r.ż.) Są to najczęściej dzieci z dysfunkcją fizyczną lub psychiczną oraz ze sprzężeniami wielorakimi. Mają problemy w rozwijaniu szerszych kontaktów społecznych. Są skierowane na taką formę terapii przez lekarza (lub brak przeciwwskazań) oraz akceptują taką formę rehabilitacji.

Kontakt do koordynatora: 724 560 022

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Hipoterapia - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w ORK Caritas XI

Caritas Diecezji Bydgoskiej rozpoczyna projekt pt. „ Hipoterapia – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rekreacji Konnej Caritas XI”.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych metodą hipoterapii dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż.) niepełnosprawnych. Zajęcia

poprzedzone przygotowaniami i rekrutacją uczestników (kwiecień 20243 r.) prowadzone będą przez 5 dni w tygodniu w okresie 04.2024 r. do 31.03.2025 r. na terenie Ośrodka Rekreacji Konnej w Myślęcinku przez specjalistów hipoterapeutów. Planujemy objąć działaniami 39 osób niepełnosprawnych. Każdy z beneficjentów skorzysta z 20 półgodzinnych sesji hipoterapeutycznych.

Beneficjenci ostateczni to dzieci i młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do 18 r.ż.) Są to najczęściej dzieci z dysfunkcją fizyczną lub psychiczną oraz ze sprzężeniami wielorakimi. Mają problemy w rozwijaniu szerszych kontaktów społecznych. Są skierowane na taką formę terapii przez lekarza (lub brak przeciwwskazań) oraz akceptują taką formę rehabilitacji.

Kontakt do koordynatora: 724 560 022

 

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Skip to content