PROGRAM STYPENDIALNY DWA TALENTY

DWA TALENTY to ogólnopolski program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szczególnie utalentowanych, których rozwijanie pasji i zainteresowań jest zagrożone przez trudną sytuację materialną bądź losową dziecka.

Darczyńcą na rzecz programu stypendialnego „Dwa Talenty” w stosunku do Caritas diecezjalnych jest Caritas Polska, wspierająca działalność Caritas diecezjalnych.

Obecnie program „Dwa Talenty”, oferuje wsparcie w wysokości 2000 zł, rozdysponowanych zgodnie z potrzebami dziecka w okresie 10 miesięcy (tj. w trakcie trwania roku szkolnego). W jego ramach zaspakajane są potrzeby dziecka uzdolnionego przy realizacji jego pasji i rozwijaniu talentów. Szczególnie finansowaniu podlegają:
• Zajęcia mające na celu rozwinięcie talentu, pasji, hobby – np. treningi sportowe, udział w kole fotografii, udział w ramach uniwersytetu dzieci itp.
• Wyjazdy związane z realizacją pasji (np. obozy sportowe, spotkania naukowe).
• Zakup aparatury naukowej: np. mikroskopu, specjalistycznego oprogramowania, sprzętu komputerowego.
• Zakup instrumentów muzycznych.
• Wyjazd na konferencje naukowe.
• Zakup książek naukowych i innych rozwijających pasje.
• Zakup odzieży/stroju bez którego nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach, np. strój do baletu, strój sportowy.
• Zakup sprzętu sportowego, np. rakieta do tenisa.
• Specjalistyczne materiały plastyczne.
• Kurs języka obcego.
• Wszelkie zajęcia rozwijające odbywające się stacjonarnie oraz on – line.
• Zakup sprzętu do nauki zdalnej (komputery, tablety, słuchawki, drukarki).

Rekrutacja do programu, podobnie jak w przypadku „Skrzydeł”, odbywa się za pośrednictwem koordynatorów szkolnych (pedagogów, wychowawców oraz katechetów i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas). Współpraca z przedstawicielami szkoły, którzy odpowiedzialni są za prawidłowość dokonywanych zakupów, daje pewność, że zgromadzone pieniądze wydatkowane są na wspomaganie rozwoju dziecka objętego programem.

Po zakończeniu każdej edycji programu, Caritas Polska otrzymuje informację zwrotną o konkretnym dziecku objętym stypendium „Dwa Talenty”, jego osiągnięciach i sukcesach wraz ze szczegółowym rozliczeniem finansowym wszystkich wydatków.

Dzięki „Dwóm Talentom”, Caritas Diecezji Bydgoskiej wspomogła dotychczas 60 dzieci.

Diecezjalny koordynator programu:
Agnieszka Jodko
tel. +48 724 560 015
e-mail: caritas@caritas.bydgoszcz.pl

Skip to content