„DOM MIŁOSIERDZIA” w Olszewce

Caritas Diecezji Bydgoskiej jest beneficjentem środków pochodzących z dotacji celowej
w ramach podpisanej umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Umowa została zawarta pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a Caritas Diecezji Bydgoskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu pielęgnacyjno – medycznego pod nazwą „DOM MIŁOSIERDZIA” w Olszewce w Gminie Nakło nad Notecią – Etap I – budowa Domu Dziennego Pobytu. W zakresie projektu do realizacji znalazły się roboty ogólnobudowlane – remontowe w tym wykonanie prac elewacyjnych, prac wykończeniowych i prac instalacyjnych (elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych).

Wartość dofinansowania projektu: 3 710 018,98 zł (80,07%)

Całkowita wartość projektu: 4 310 018,98 zł

 

Termin realizacji zadania został ustalony na 30.12.2023 r.

 

Facebook

Skip to content