Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Autor: Caritas

 

 

Plakat_-_propozycja__01-12-2014.jpg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( PO PŻ 2014-2020) został przedłużony do dnia 16 lutego 2015r. Do 3 lutego br czekamy na  zgłoszenia od Parafialnych Zespołów Caritas.

 

 

 

INSTRUKCJA  PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
1. SKIEROWANIE
•    Należy ogłosić w swojej Parafii  np. podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę, że Caritas Diecezji Bydgoskiej przystąpiła do programu FEAD 2014 i będzie dystrybuowana pomoc żywnościowa.
•     Z pomocy będą mogły korzystać jedynie osoby które otrzymają z Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS, MOPS, GMOPS) specjalne skierowanie
•    „Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (FEAD)


Załącznik  nr 4 do wytycznych - wypełniany przez OPS


•     Dobrze będzie jak najszybciej skontaktować się z ośrodkami pomocy społecznej powiadamiając je o realizacji programu przez parafię aby pracownicy ośrodka wiedzieli do jakich parafii kierować swoich „klientów”
Proponowana treść informacji do ogłoszeń duszpasterskich:
"Caritas rozpoczyna dystrybucję unijnej żywności. Rodziny, które wykazują przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 684,- zł  a w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 813,- zł.  muszą uzyskać skierowanie z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będzie podstawą wydania paczki. Bez tego skierowania nie można takiej paczki otrzymać. Wydawanie paczek będzie miało miejsce... "
    

Osoby ubiegające się o pomoc zwracają się do Parafii z takim skierowaniem. Jedynie ono upoważnia wpisanie osoby (rodziny) na listę. Tylko takie dokumenty upoważniają PZC do wydawania pomocy żywnościowej z Programu FEAD.


Dokument ten (w oryginale!!!)  musi zostać zatrzymany i zarchiwizowany w parafii, tak by osoba nie mogła posłużyć się nim w innym miejscu. Nam jest ten dokument potrzebny w razie kontroli. Trzeba go archiwizować przez 10 lat.


Załącznik nr 1  lista (Dla OPL oraz OPS ) - tu wpisujemy osoby na liste, które zgłoszą się do PZC, oraz taka lista może być przekazana przez OPS do PZC 
W przypadku przekazania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, PZC zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście, oświadczenie których wzór stanowi załącznik nr 5b.


•    Osoby bezdomne
    Osoby bezdomne posiadające zaświadczenie o swojej bezdomności, nie potrzebują skierowania z OPS-u tylko samodzielnie wypełniają druk skierowania w danej parafii.


Załącznik 5a - Druk dla osoby bezdomnej

 

2.  WNIOSEK - Zgłoszenie


Ilość osób, które zgłoszą się do PZC wpisujemy w odpowiednie miejsce na wniosku do Caritas Diecezji Bydgoskiej o przystąpieniu do Programu FEAD 2014.
Zgłoszenie należy czytelnie wypełnić i przesłać na adres Caritas Diecezji  Bydgoskiej
Ul. Cienista 2 85-819 Bydgoszcz.


Załącznik- Druk zgłoszenia

 

3. UMOWA
    Po otrzymaniu wniosku przez diecezjalnego koordynatora Podprogramu FEAD 2014, zostanie sporządzona umowa o współpracy w programie FEAD 2014 między CDB a PZC. Następnie umowa zostanie podpisana przez Proboszcza bądź osobę przez niego upoważnioną. (może to być podczas odbioru żywności).

 

4. ODBIÓR ŻYWNOŚCI


Koordynator  informuje PZC  o  termin odbioru żywności z magazynu CDB oraz jej ilości.
Magazyn Caritas DB mieści się przy   ul. Śląskiej 21 w Bydgoszczy.
Odbioru żywności dokonuje ks. Proboszcz lub osoba upoważniona przez niego.


Załącznik - Wzór upoważnienia


    W trakcie przekazywania żywności należy mieć przy sobie pieczęć, w celu potwierdzenia jej odbioru na dokumencie magazynowym typu WZ. 
W magazynie będzie do pobrania plakat Programu FEAD, który należy umieścić w miejscu wydawania żywności w swojej Parafii.


5. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
    Parafia jest zobowiązana wydać żywność ze swoich magazynów do dnia ?? stycznia 2015
Na każdą osobę przypada co najmniej 1 paczka żywnościowa tzw. „koszyk”, na który składa się 5 artykułów żywnościowych w następującej ilości:
• makaron świderki - 3 opakowania jednostkowe
• mielonka wieprzowa - 2 opakowania jednostkowe
• cukier biały - 2 opakowania jednostkowe
• olej rzepakowy - 1 opakowanie jednostkowe
• mleko UHT - 2 opakowania jednostkowe
  Caritas Diecezji Bydgoskiej  będzie przekazywała Parafiom trzy koszyki na 1 osobę.
Placówka zgłosiła np. 100 osób potrzebujących otrzyma następującą ilość artykułów:
• makaron świderki - 900 opakowań jednostkowych
• mielonka wieprzowa - 600 opakowań jednostkowych
• cukier biały - 600 opakowań jednostkowych
• olej rzepakowy - 300 opakowań jednostkowych
• mleko UHT - 600 opakowań jednostkowych


•    UWAGA: Jeżeli do Parafii/ Placówki zgłoszą się osoby ze skierowaniami wystawionymi przez OPS kwalifikującymi do Programu FAED 2014 ( osoby spóźnione, które zgłoszą po terminie, gdy Parafia/ Placówka wysłał już wniosek do CDB z ustaloną liczbą potrzebujących i żywność została przekazana zgodnie z wnioskiem) należy osoby takie, dopisać do swoich list osób w Parafiach/Placówkach i wydać paczki żywnościowe. W powyższym przypadku Parafie/ Placówki będąc w posiadaniu żywności równej trzem koszykom na 1 osobę wg. wniosku, są zobowiązane tak wydawać i gospodarować, aby każda osoba otrzymała co najmniej 1 koszyk żywnościowy- jest to minimalna granica pomocy Programu FEAD 2014..
•    Uwaga: zmiany wynikłe ze wskazanej sytuacji należy ująć w sprawozdaniu (ilość osób-ilość paczek).


6. DOKUMENTOWANIE PROCESU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI


    Wydawanie żywności w Parafii dokumentujemy na drukach, które zostają w dokumentacji Programu Pomocy Żywnościowej FEAD 2014 w Parafii.


Załącznik - Ewidencja wydań


    Zaleca się by przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas pozyskał z Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu miasta/gminy itp., ulotki o formach pomocy i aktywizacji społecznej czy zawodowej oferowanej dla osób ubogich. Szczególnie ważne by były wśród nich programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Te ulotki powinny być rozdawane wśród odbiorców paczek. W punkcie wydawania powinny być też widoczne informacje o innych wydarzeniach integrujących społeczność (jasełka, kolędowanie i inne) Prosimy by takie ulotki załączyć do sprawozdania po zakończeniu akacji.


Załącznik - Wzór oświadczenia     


7. SPRAWOZDANIE – ROZLICZENIE Z CDB


    Dane zbierane w sprawozdaniu ,zostały wprowadzone w celu spełnienia wymogów tzw. działań towarzyszących, których organizację nakłada na CDB oraz Parafie regulamin nowego programu Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020. Na wskazane działania, ich organizację nie otrzymamy środków finansowych, dlatego CDB postanowiła, aby wpisywać wydarzenia które mają miejsce w Parafiach i w ten sposób zaspokoić wymóg sprawozdawczości programu.


Załącznik - Zbiorcze zestawienie przyjętych i wydanych art.  


8. UWAGI  KOŃCOWE


•    II. do cz. B. VIII pkt 3 ppkt 2 i pkt 4 ppkt 2: 
•    Kwota 5% kosztu zakupu artykułów spożywczych podlegająca odzyskaniu będzie wyliczana od kosztu zakupu artykułów przekazanych niezgodnie z przeznaczeniem.
•    Na przykład, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że organizacja wydała osobom nieuprawnionym żywność o wartości 100,00 PLN, kwota do odzyskania będzie  wynosić 105,00 PLN plus odsetki.

Caritas Diecezji Bydgoskiej apeluje do podjęcia trudu realizacji programu Pomoc Żywnościowa FEAD, zwłaszcza do Parafii, które uczestniczyły w wieloletnim projekcie Pomocy Unii Europejskiej PEAD, mających doświadczenie, zasoby osobowe i zaplecze magazynowe, z którymi owocnie współpracowała pomagając  naszych najuboższych podopiecznym.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/

powrót