Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Autor: Caritas

Projekt „Trampolina 2”

 

                Od 1 września 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie realizował projekt partnerski współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Trampolina 2”. Przedsięwzięcie to jest działaniem nastawionym na praktyczne rozwiązanie złożonych problemów młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym przy współudziale partnera, tj. Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Aditus” z Włocławka.  

 

                Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

 

Uczestnikami projektu będzie młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy, np. nadzór kuratora oraz otoczenie młodzieży tj. rodzice lub opiekunowie prawni, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

 

Dzięki możliwości uzyskania dofinasowania ze środków Unii Europejskiej zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia zarówno indywidualnego jak i grupowego prowadzącego do aktywizacji społeczno-zawodowej m.in. poprzez:

•             opiekę wykwalifikowanej kadry specjalistów, tj. wychowawców i specjalistów ds. resocjalizacji;

•        zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do filharmonii, opery, kina, teatru, lokalnych ośrodków kultury;

•             warsztaty informatyczno-medialne;

•             organizację zajęć sportowych;

•             organizację zajęć z zakresu artterapii;

•             obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne;

•             spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorami;

•             kursy, szkolenia zawodowe oraz staże;

•             poradnictwo pedagogiczne dla otoczenia;

•             wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi.

 

                Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonych będzie 20 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą sądowym środkiem wychowawczym.

 

 

powrót